07 ngày đầu:

– Sản phẩm lỗi kỹ thuật sẽ được đổi trả miễn phí.

– Nếu khách hàng muốn đổi sản phẩm khác thì khách hàng sẽ chịu phí vận chuyển và 10% giá trị của sản phẩm muốn đổi.