Kệ Trang Trí Đĩa Cổ Đục Trúc – Mã số: KE0201

200,000 

Kệ trang trí đĩa cổ đục trúc nhiều loại kích thước phù hợp nhiều loại đĩa tròn đường kính từ 10cm tới 50cm.